Forløb hos mig

Forløb hos mig

Et psykoterapiforløb hos mig er en struktureret og målrettet proces, hvor vi i et samarbejde arbejder med at løse mentale og følelsesmæssige udfordringer. Forløbet kan variere i længde afhængigt af problemets kompleksitet og individuelle behov.

Første skridt i et psykoterapiforløb er typisk en indledende session, hvor vi lærer hinanden at kende og finder frem til de områder, der skal arbejdes med. Det er vigtigt for mig at etablere tillid og skabe en åben kommunikation, hvor du føler dig tryg ved at dele personlige erfaringer og følelser.

Under forløbet arbejder vi sammen om at identificere og udforske dybere rødder til de problemer, du oplever. Dette inkluderer, at vi analyserer tidligere oplevelser, forholdsmønstre, tanker, følelser og adfærd – her taler vi også teknikker som; kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, eksistentiel terapi eller klient-centreret psykoterapi. Hvilke teknikker afhængiger af dine behov og mål for terapien. Ved at bruge disse forskellige psykoterapeutiske tilgange og teknikker kan det hjælpe dig med at opnå indsigt i din situation og derved udvikle mere hensigtsmæssige måder at håndtere dine udfordringer på.

Gennem disse samtaler og refleksioner vil du opleve at få et dybere kendskab til dig selv og de ting, der påvirker dit liv. Dette kan bidrage til at ændre negative tanke- og handlemønstre samt åbne op for andre måder at gøre tingene på. Jeg vil guide dig til at opnå indsigt, som vil gøre det nemmere for dig at ændre adfærd og tage ansvar for dit eget velbefindende.

Det er en investering i personlig vækst, trivsel og livskvalitet. Efter afslutningen af terapiforløbet har du opnået værdifulde redskaber til at håndtere fremtidige udfordringer og skabe positive ændringer i dit liv. Du har allerede taget første skridt ved at trykke ind på min hjemmeside, så lad os tage det næste skridt sammen!